Vandaag is het ‘goede vrijdag’. Woensdag was het Pesach. Op Pesach werd het Lam geslacht, het bloed aan de deurposten en het vlees gegeten. De bevrijding was héél dichtbij. Op goede vrijdag herdenken wij als christenen dit. Mijns inziens hadden we dat beter op Pesach (afgelopen woensdag) kunnen doen. Duidelijker toch? En de opstanding dan? De Bijbel zegt er dit over. “‭En de HERE sprak tot Mozes: ‭Spreek tot de Israelieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen, ‭en hij zal de garve voor het aangezicht des HEREN bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de sabbat zal de priester die bewegen.”
(Leviticus 23:9-11, NBG51). Na drie dagen is er het bewegen van de eerste oogst, de eerstgeborene uit de doden. Jezus ‘beweegt’ weer.

Op deze website willen we doorgaan met informatie, opbouwen, kritisch kijken, wat gebeurt er in de wereld en in God’s Koninkrijk. Altijd in de wetenschap dat Jezus opstond uit de doden en zal terugkomen voor Zijn volk. Steeds dichterbij.

We doen ons best met geluid, gasten voorbereiden, een plek innemen waar de Waarheid gehoord kan worden. We doen dat ook namens vele medechristenen, die daar nu niet aan toe (kunnen) komen.

We hebben jou er wel bij nodig. Gebed, commentaar, aandragen van gasten en als het kan ook een bijdrage in de kosten. Dat wordt zéér gewaardeerd.

Hartelijke groet van ons en zéér gezegende dagen gewenst.