Deze Dagen

Het zal zijn als in de dagen van Noach.

Over deze website

Deze website is bedoeld om de tijd waarin wij leven, te duiden aan de hand van Mattheüs 24; de zéér bekende Rede op de Olijfberg waarin Jezus verwees naar de dagen van Noach.

Waarom verwees Jezus naar de dagen van Noach? Wat bedoelde Hij als Hij refereert aan het feit dat ze aten, dronken, trouwden, ten huwelijk gaven en het niet in de gaten hadden tot de grote zondvloed hen wegnam, dat de komst van de Zoon des mensen net zo zal zijn?

We leven, sinds de openbaring van onze Messias, in het laatste der dagen. Elke dag komt de Wederkomst weer een dag dichterbij. Gelet op de tekenen, geloof ik dat de Wederkomst heel dichtbij is. De mensheid is mijns inziens te kenschetsen door: Wetteloosheid, goddeloosheid, wens tot goddelijkheid, individualisme, verregaande globalisering, leugen & bedrog, misleiding, omkering, gendervervreemding en nog veel meer. Mondiaal zijn overheden niet meer te vertrouwen. Mondiaal worden de mainstream media gestuurd in hun berichtgeving. Big pharma en andere multinationale corporaties die een verregaande invloed uitoefenen op de politiek. SDG’s die een nieuwe wereldreligie zijn: Groen, Build Back Better, Duurzaam, Schoon en vooral SAMEN. Verwevenheid van NGO’s en overheden. NGO’s en de afhankelijkheid van een handvol “rijksten der aarde”. Wat te denken van de wens van de overheid om kinderen al vanaf zéér jonge leeftijd “onder haar hoede te nemen” en middels onderwijs kinderen politiek correct “op te voeden”?

Complotdenkers, wappies, anti-vaxxers, laag opgeleiden, ongeschoolden, lagere sociale klassen, extreem rechts, populisme zijn zomaar een aantal termen waarvan “men” zich bedient om andersdenkenden weg te zetten, of “kaltstellen” zoals onze oosterburen zo mooi uitdrukken.

Over deze zaken wil ik publiceren vanuit het genoemde perspectief. Door korte, prikkelende stukjes te schrijven. Door korte video’s te maken. Maar ook door het gesprek aan te gaan met christenen die daar ook een mening over hebben vanuit hun eigen perspectief, ervaringen of expertise.

Hebt u suggesties voor een bijdrage? Of bent/kent u iemand met kennis van zaken met een uitgesproken mening? Laat het weten. Neem dan contact met mij op.

Deel ook deze website met uw familie, vrienden en collega’s als u denkt dat het een bijdrage levert aan de maatschappelijke discussie of discussie in uw gemeente.

%d bloggers liken dit: