Waarom stierf Christus eigenlijk. Om onze zonden door God te laten straffen in Zijn eigen Zoon? Ho even, de méns kon Zijn waarheid niet verdragen en kruisigde Hem. Dat deed God niet hé. Hij verzette zich niet, maar bad om vergeving. ‘Vader vergeef het hen’ Tegelijk is er een Eeuwige Schepper die er iets goeds mee doet. Hét goede! Het betekent méér dan dat. Het verbond van de mens met het kwaad (de slang) werd verbroken. En nieuwe wegen lagen open.

Let op. Het gaat nadrukkelijk niet om een visie op déze wereld. Niet over de NWO, het WEF, corona en wat meer. Maar ook niet over allerlei eindtijd theorieën. Nou ja, een beetje misschien.

Het gaat over het plan van JHWH, wat Hij ons heeft geopenbaard, maar wat nog weinig wordt gezien.

Als je het boekje (klein, 59 pagina’s) wil bestellen kan dat door te mailen naar simonvangroningen@protonmail.com. Het kost een vrijwillige bijdrage (tussen 0.00 en 100.000 euro😜).

Vergeet niet naam en adres te vermelden. En of je één of meer boekjes wil.

Bijdragen kan op NL15INGB0002753968 tnv S. van Groningen.

U kunt ook deze link gebruiken. Dit betreft een betaalverzoek welke u via elke bank kunt afhandelen en naar eigen inzicht een bedrag in kunt vullen.

Hartelijke groet en laat gerust weten wat je ervan vindt.

Simon.