De nieuwe ranglijst (2023) Christenvervolging is weer gepubliceerd door Open Doors. Waar gewoonlijk een nieuwe ranglijst reden is voor opwinding en vreugde is dat bij deze ranglijst beslist niet het geval.

Open Doors publiceert al vele jaren deze ranglijst om bewustzijn te kweken van deze kwalijke praktijken in een groot (en groeiend!!!) deel van de wereld. Elk jaar is het opnieuw een schok als de feiten gecomprimeerd worden gepresenteerd. Niet alleen het feit dat dit heden ten dage nog steeds gebeurd. Maar zelfs toeneemt. Meer dan ooit is deze lijst broodnodig voor het bewustzijn. Niet dat ik me daar illusies over maak. Hoeveel resoluties heeft bijvoorbeeld de VN aangenomen tegen christenvervolging? Tegen Noord Korea, Iran, Eritrea, Somalië, China, Pakistan en India om maar een paar namen te noemen? Of wat te denken van landen als Jordanië, Qatar, Egypte en Indonesië? En hoeveel resoluties worden jaarlijks aangenomen tegen Israël? Verdiep je hierin en je zult schrikken. Het is onthutsend om elke keer weer te moeten constateren dat satan als een briesende leeuw tekeer gaat.

Anyway, ik wilde hier ook op Deze Dagen aandacht voor vragen. In plaats dat christenvervolging afneemt, neemt het elk jaar weer toe. Ook dat hoort bij de tijd waarin wij leven. Gelukkig mogen wij weten hoe de afloop zal zijn!