Toen ongeveer 10 jaar geleden er een uitbraak was van het Ebola-virus in West Afrika zag de WHO samen met de Big Farma haar kans om experimentele geneesmiddelen als behandeling te gebruiken. Daarvoor werd de Ebola uitbraak opgeblazen als de grootste epidemie uit de geschiedenis en moest de wereld beschermd worden tegen dit dodelijke virus. In werkelijkheid is het Ebola een zeldzame maar ernstige infectieziekte die gepaard gaat met bloedingen in het gehele lichaam. Verwant aan dit virus zijn het Marburgvirus en het Lassevirus. Men wordt besmet door een dier of door een mens met Ebola. Door de overdracht van Ebola door dieren verschenen ook de veeartsen als Ab Osterhaus en Marion Koopmans op het toneel, waarvan de laatste nauwe banden met Anthony Fauci in de USA heeft. Uiteindelijk werden circa 28.000 mensen met het Ebola besmet waarvan er 11.000 stierven. Op zich erg genoeg, maar zeker geen kwalificatie om de grootste epidemie uit de geschiedenis genoemd te worden. Het moest echter een podium worden om veel geld te verdienen en peperdure gevaarlijke geneesmiddelen te propageren omdat er geen ander medicijn tegen Ebola voorhanden was. En zo werd Remdesevir als therapeuticum gebruikt terwijl het middel net zo erg was als de kwaal. Geld was het misleidende motief ten koste van kostbare levens.

Ebola heeft ons echter geen les geleerd. Met de COVID epidemie werd Remdesevir opnieuw als een cash cow uit de kast gehaald en door Fauci en companen aangemoedigd als het enige medicijn tegen een COVID infectie.

De geschiedenis van Remdesevir is zeer beladen. Het komt uit de koker van het farmaceutisch bedrijf Gilead dat in 1987 werd opgericht als een bedrijf dat zich bezighoudt met de productie van antivirale middelen. Gilead kwam onder invloed van politieke lieden die we tegenkomen in de “Deep State”. Zo was de voormalig minister van defensie Donald Rumsfeld van 1997-2001 bestuursvoorzitter. De fabrikant Gilead deed slecht onderzoek en duikt steeds weer op als er wereldwijde infecties ontstaan. De politieke banden van Gilead worden in twijfel getrokken terwijl het gebruik van Remdesivir aanhoudt

Remdesivir is ontwikkeld als een antiviraal middel tegen Hepatitis-C, maar werd getest tijdens de West-Afrikaanse Ebola-uitbraak in 2014. Het experimentele middel bleek een zeer hoog sterftecijfer te hebben en werd niet verder onderzocht.

In de eerste maanden van 2020 werd het medicijn echter opgenomen in COVID-onderzoeken. Die onderzoeken waren eveneens meer dan teleurstellend. Toch kennen de meesten van ons Remdesevir als het middel waar president Trump destijds mee behandeld werd. Blijkbaar overleefde hij deze gevaarlijke behandeling.

In november 2020 adviseerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) alle landen om geen gebruik meer te maken van het virusremmende Remdesivir bij coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen (gepubliceerd in het British Medical Journal). Volgens de WHO heeft het middel „geen belangrijk effect” op de gezondheid van COVID-patiënten, ongeacht hoe ziek ze zijn. Wat de WHO niet vermeldde waren de inmiddels bekende levensbedreigende bijwerkingen van het middel. Het is dan des te meer onbegrijpelijk en schandalig dat de EMA en ons eigen CBG het Remdesevir toch goedkeurden als middel tegen het COVID virus. Wel werd de opmerking door professor Ton de Boer gemaakt dat “het geen wondermiddel was”. En dit terwijl men wist dat het medicijn niet alleen ondoeltreffend was tegen de infectie, maar dat het ook significante en levensbedreigende bijwerkingen bezat, waaronder nierfalen en leverschade. Voor Remdesivir tonen onderzoeken aan dat 71% tot 75% van de patiënten last heeft van een bijwerking, en dat het middel vaak na vijf tot tien dagen moest worden gestopt vanwege deze effecten, zoals nier- en leverbeschadiging en overlijden. Later moesten de Remdesivir-onderzoeken tijdens de Congolese Ebola-uitbraak in 2018 worden stopgezet omdat opnieuw het sterftecijfer hoger was dan 50%. Met deze kennis is het haast niet te bedenken dat tijdens de COVID epidemie dit het enige medicijn was dat mocht worden voorgeschreven in de ziekenhuizen. Dit in navolging van de beslissing van de gevaarlijkste dokter op aarde, Anthony Fauci als hoofd van de FDA in de Verenigde Staten. Hij was degene die in 2020 regisseerde dat Remdesivir het medicijn zou zijn dat ziekenhuizen zouden gebruiken om COVID te behandelen, zelfs toen de klinische COVID-onderzoeken met Remdesivir vergelijkbare nadelige effecten vertoonden. De FDA heeft Remdesivir zelfs goedgekeurd voor kinderen, waarbij het ook goedgekeurd is voor poliklinisch gebruik bij kinderen, wat een zeer twijfelachtige primeur is.                                  Ook in de Nederlandse ziekenhuizen is Remdesevir het enige middel waarmee vermeende COVID patiënten behandeld mogen worden. Fauci’s criminele invloed reikt tot ver in de Europese medicijnagentschappen en ziekenhuizen.

Ondertussen ontdekte een studie, gepubliceerd in Clinical Pharmacology and Therapeutics in april 2021, een potentieel veiligheidssignaal voor Remdesivir en acuut nierfalen. Ook andere latere studies over medicijnbewaking gaven alarmsignalen af over ernstig en soms dodelijke bijwerkingen. Tijdens de COVID epidemie in 2020 werd helaas het gebruik van Remdesevir wijdverspreid. Zo waren er 1.840 extra sterfgevallen als gevolg van nierfalen in Massachusetts waar mensen met een COVID infectie werden behandeld met Remdesevir.  En dus werden in één jaar meer bijwerkingen van Remdesevir gemeld dan Ivermectine had in dertig jaar! Ondanks het sterke veiligheidsprofiel en de werkzaamheid werd Ivermectine tijdens de pandemie op grote schaal belasterd en Remdesevir gepromoot. Om nog maar te zwijgen over de kosten: Remdesivir kost tussen € 2.100 en € 2.800 per behandeling terwijl de gemiddelde behandelingskosten voor Ivermectine € 50 of minder zijn. Het is wel een heel aantrekkelijk verdienmodel voor de Big Farma om Remdesevir naar voren te schuiven.        De Europese Commissie heeft als dagelijks bestuur van de EU destijds honderdduizenden doses van het middel Remdesevir aangekocht bij Gilead (een veelvoud van 2,5 miljard!). Dat gebeurde in het kader van een gezamenlijke aankoopprocedure namens tientallen Europese landen, waaronder ook Nederland. Ook hier ziet men de gewetenloze winstgevende motieven van mensen als Ursula von der Leyen die middels haar echtgenoot betrokken was bij deze deal.

We zien nu de door de overheid gedicteerde medische zorg van zijn slechtste kant sinds de overheid ineffectieve en gevaarlijke behandelingen voor COVID als enige behandeling voorstelde, en vervolgens financiële prikkels creëerde voor ziekenhuizen en artsen om alleen die ‘goedgekeurde’ (en betaalde) behandelingen te gebruiken. Ziekenhuizen kregen extra per bed betaald wanneer een patiënt opgenomen werd met de diagnose COVID en de daarmee verbonden behandeling.  Onze voorheen vertrouwde medische gemeenschap van ziekenhuizen en medisch personeel in het ziekenhuis zijn in feite (onbewuste) ‘premiejagers’ op je leven geworden.

Paxlovid is een nieuwe poging van Pfizer om veel geld te verdienen ten koste van levens. Nu injecties steeds meer weerstand oproepen, probeert men het met orale middelen als behandeling tegen COVID. Naast Remdesivir kreeg Paxlovid van Pfizer in december 2021 toestemming voor gebruik in noodgevallen voor de behandeling van milde tot matige COVID. Overigens onbegrijpelijk!  Maar net als Remdesivir zijn er veel problemen met Paxlovid. In de Verenigde Staten is al een waarschuwing afgegeven aan zorgverleners en volksgezondheidsafdelingen over de mogelijkheid van COVID rebound (terugkerende infectie) na behandeling met Paxlovid. Verder stopte Pfizer een groot onderzoek met Paxlovid bij patiënten met een standaardrisico, omdat het in deze groep geen significante bescherming bood tegen ziekenhuisopname of overlijden.

Ook hier speelt het geld een belangrijke rol. Paxlovid kost ongeveer € 500 per behandeling van vijf dagen terwijl er veilige en goedkopere opties bestaan. Uit een onderzoek door Cornell University in januari 2022 bleek dat Ivermectine beter presteerde dan 10 andere geneesmiddelen tegen COVID. Het is goed voor te stellen dat een behandeling van € 100 per dag een lucratieve business is voor Pfizer terwijl gespeeld wordt met levens.

Het wordt tijd dat men van het slaafse volgen van EMA en CBG afziet en het medisch gezonde verstand gaat gebruiken. De invloed van de Big Farma is veel groter dan menig Nederlands arts vermoedt en daardoor wordt onze geneeskunde door gewetenloze lieden geïnfiltreerd met dodelijke geneesmiddelen.

Bronnen:

  • –        Medscape february 2020: Remdesivir Under Study as Treatment for Novel Coronavirus
  • –        BMJ november 2020: WHO recommends against the use of remdesivir in COVID-19 patients
  • in Clinical Pharmacology and Therapeutics April 2021: Remdesevir and renal failure
  • RIVM november 2022:  Ebola herzien
  • Cornell University January 2022: effectiveness of Ivermectine
  • J. Mercola februari 2023: Criminal Investigation for Excess Deaths Due to Remdesivir

Peter Pilon, arts en oprichter City Bibles