Wanneer begon de eerste wereldoorlog. 1914! Zal bijna iedereen zeggen. Toch is dat onjuist. De eerste wereldoorlog begon toen satan op aarde verscheen en de mens verleidde ontrouw te worden aan de Eeuwige. God liet het er niet bij zitten en verklaarde satan de oorlog. Direct.

“‭En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw,
‭en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;
‭Dat zal u de kop vermorzelen,
‭en u zult Het de hiel vermorzelen.”
(Genesis 3:15, HSV)

Dát is de moeder van alle oorlogen. De beslissende slag is al geleverd. Op Golgotha werd satan verslagen. Nu weet hij dat hij nog weinig tijd heeft en gaat rond als een briesende leeuw. Probeert nog steeds mensen te verleiden aan zijn kant te gaan staan. Met hetzelfde fake news als eerder ‘we are going to be better than God’. Pure hoogmoed. Trap er niet in. God heeft de afloop voorspeld. Recht en gerechtigheid. Voor misbruikte kinderen, maar ook voor de daders. Voor liegende leiders, maar ook voor hun volgelingen. Vandaag kan je nog kiezen wie je dienen wil. De God van de Bijbel? Of zelfbedachte, nagemaakte goden, geld, macht, systemen, religies. Die gaan je niet redden. Wel geruststellen. Als je dat wil, slaap lekker door…