Maar weinig mensen staan er bij stil.   Waarom is het 2023?   We tellen vanaf Christus! Het jaar van onze Heer. Er werd (en wordt soms nog in een aantal landen) geteld vanaf het regeringsjaar van de koning.  Daarom is men begonnen te tellen vanaf Koning Jezus. Hij regeert.  Overigens al veel langer dan die 2023 jaar, maar dat laten we maar even. Er klopt wel meer niet. Zo is december natuurlijk eigenlijk de tiende maand (sept, octo, nove, diece) Alles ligt een beetje door elkaar. Ook onze feestdagen, waar soms zoveel over te doen is.  Goede vrijdag? Waar in de Bijbel te vinden? Pasen opstanding? Met Pasen werd het lam geslacht! Alles is zó veranderd dat het originele geroepen volk van God, Israël, er niets meer van kan herkennen. Dat is natuurlijk fout, maar óók naar de raad van God. Doordat zij verblind zijn is het heil naar de wereld gekomen. En straks krijgen zij het weer terug. Voorlopig zijn ze de zondebok.  Wat staat er voor www.dezedagen.com op het programma? Blogs, interviews met boeiende mensen. Niet te veel.  We doen het maar samen en het moet behapbaar blijven. Overigens heel hartelijk dank aan de mensen die een ondersteuning hebben gegeven. Dat wordt zeer gewaardeerd.  Ik wil aandacht blijven besteden aan de actualiteit. De situatie in deze wereld. De gevolgen van corona en de prikken, het WEF (World Economic Forum), de artificiële intelligentie. Is dat een zegen? Wat zijn de gevaren? Ik hoop te praten met deskundigen, politici, voorgangers, mensen die de Bijbel geestelijk kunnen duiden. In januari komt er een boekje van mij uit: “Het plan van de Eeuwige” . Daarin mijn visie op het waarom van álles. Ik meen iets moois, iets nieuws (opletten dus!) te hebben ontdekt in de Bijbel.  Ik hoop er online drie studies aan te wijden.Alle drie om 20.00 uur.

    Online bijeenkomst 1: 13 februari 2023

    Online bijeenkomst 2: 13 maart 2023

    Online bijeenkomst 3: 3 april 2023

Als u wilt meedoen kunt u zich opgeven door een mailtje te sturen aan wijnandsjesse@gmail.com

Hij verzorgt de organisatie ervan en stuurt de uitnodigingen. Natuurlijk kunt u ook alvast inschrijven op het boekje. Dat kan op mijn emailadres, simonvangroningen@protonmail.com.  De prijs is nog niet bekend, maar zal zeker niet hoog zijn. De cursus is tegen een zeker niet verplichte (dus vrijwillige) bijdrage te volgen.

Natuurlijk blijf ik mij ook inzetten voor Baybasin. Op deze site kunt u over hem lezen. Hij zit al 27 jaar onschuldig gevangen in Nederland!

De afbeelding hierboven is een reproductie van de Leeuw van de stam Juda, gemaakt door Ab Franx, een goede bekende, die prachtig kan schilderen. Het is origineel is een glas in lood werk in de synagoge van Enschede. Al zijn werk op deze website. Zo blijven we maar plannen maken. Totdat!? Tot Aeon Domini écht aanbreekt. Als Jezus terugkeert om het plan te voltooien. Eenmaal worden alle dingen weer nieuw. En tot die dag?

Psalm 130:3 (berijming 1773)

Ik blijf den Heer verwachten

Mijn ziel wacht ongestoord

Ik hoop, in al mijn klachten

Op Zijn onfeilbaar woord.