Door gastschrijver Peter Pilon

Na de oversterfte nu het drama van de ondergeboorten en de dubieuze rol van het Lareb
In tegenstelling tot de huidige oversterfte (inmiddels al meer dan 16.000 in 2022) als gevolg van de Coronaprikken zien we aan de andere kant van het leven het optreden van een daling van geboorten. Wij noemen dat ondergeboorte. Ongewenste kinderloosheid en falende zwangerschappen zijn emotioneel zware momenten in een mensenleven. Het tast de toekomstbeleving van veel mensen aan. De eerste signalen daarvan werden al gezien tijdens de eerste prikrondes als zogenaamde vaccinaties tegen het Coronavirus. De meeste bijwerkingen werden als menstruatiestoornissen gemeld. Het werd echter weggewoven als zijnde iets van tijdelijke aard zonder dat men onderzoek deed naar de oorzaak. Schrijnend is het te constateren dat tot op vandaag door het RIVM wordt gemeld dat de Coronaprik veilig is voor zwangeren en geen invloed heeft op de vruchtbaarheid.
WOB: Lareb wilde effecten vaccins op zwangere vrouwen onderzoeken, terwijl Pfizer, RIVM en Gezondheidsraad dit hadden afgeraden
Aan het begin van de vaccinatiecampagne werd op 7 december 2020 het vaccineren van zwangere vrouwen afgeraden door de vaccinfabrikant Pfizer. Het RIVM en de Gezondheidsraad (GR) namen dit advies over. Het Lareb diende op 26 oktober 2020 een onderzoeksvoorstel in om zwangere vrouwen te monitoren die zich zouden laten vaccineren. Het was bij dit onderzoek belangrijk dat er veel deelnemers zouden zijn. Het negatieve advies door de vaccinfabrikant, het RIVM en de GR lijkt niet te verenigen met de doelstelling van het Lareb om hier onderzoek naar te doen met een grote inclusie.
Er is dus een sterke onderregistratie wegens het niet melden door veel vrouwen van deze stoornis en het niet registreren door het Lareb. Kortom, de prik veroorzaakte een storing in een gezonde menstruatiecyclus die essentieel is voor het ontstaan van een zwangerschap.
Wel is gebleken dat miskramen in het eerste trimester aanmerkelijk meer voorkwamen bij gevaccineerde vrouwen (New England Journal of Medicin). In het verdere verloop zouden de miskramen niet afwijken van het normale verloop. Maar afgezien dat de kans op een miskraam het grootst is in het eerste trimester, geldt ook hier dat er een sterke onderregistratie is van zwangerschappen. Tezamen met de menstruatiestoornissen geven de miskramen in het eerste trimester al aan dat er een verwachte ondergeboorte zal plaatsvinden. En dat is ook zichtbaar in de cijfers die langzaamaan binnendruppelen. Natuurlijk zijn de gegevens nog vers. Een zwangerschap duurt immers 9 maanden en veel miskramen worden in de bevolking niet geassocieerd met de Coronaprik. Daar zit dus een flinke vertraging in de cijfers. Doodgeboren kinderen zijn wel sneller in de cijfers terug te vinden. Al met al zullen we pas na 3 tot 5 jaar objectief kunnen waarnemen hoe groot de schade aan de progenituur van de mensheid zal zijn.
Alarmsignalen
Sinds de introductie van de experimentele injecties hebben het VK en het Amerikaanse Vaccine Adverse Event Reporting System talrijke vaccin-gerelateerde bijwerkingen bij zwangere vrouwen gedocumenteerd. Dit “vaccin” is ontworpen om de eierstok binnen te dringen; Dit vaccin is overigens ontworpen om overal te komen. Sommigen geven aan dat 67 procent van de mensen die het “vaccin” krijgen terwijl ze zwanger zijn, hun zwangerschap verliezen. Pfizer’s eigen cijfers toonden aan dat 28 van de 29 zwangere vrouwen hun baby verloren. Op de bijsluiter van het “vaccin” van Biotech staat zelfs dat zwangere vrouwen niet mogen worden gevaccineerd omdat vaccinatieschade niet kan worden uitgesloten
En uit diverse landen komen verontrustende berichten. Dr. James Thorpe in Florida, die gespecialiseerd is in maternale-foetale geneeskunde, meldt dat meer dan 1300 peer-reviewed publicaties in slechts 15 maanden spreken over ernstige complicaties en sterfgevallen na de Covid-prikken worden gedocumenteerd.
RAIR Foundation USA meldde eerder dat het aantal doodgeborenen bij volledig gevaccineerde vrouwen in Canada explodeerde. In Waterloo, Ontario, bijvoorbeeld, zijn in zes maanden tijd 86 gevallen gemeld, tegen normaal vijf tot zes per jaar. Eveneens een ziekenhuis in Fresno, Californië heeft onthuld dat het aantal doodgeborenen dramatisch is gestegen.
Geboortedaling
In verschillende landen zien we sinds begin 2022 een daling van de geboortes. Die lijken een relatie te hebben met de start van de vaccinatiecampagnes in die landen. In een aantal landen zien we ook opmerkelijke geboortedalingen vanaf ergens begin 2022 t.o.v. de jaren ervoor. Tijdens de eerste 5 maanden zijn er 12% minder kinderen geboren in Duitsland dan in de eerste 5 maanden van 2021.  In Taiwan zijn in mei en juni ruim 20% minder kinderen geboren dan het jaar ervoor. In Nederland is de daling in de eerste 5 maanden 6% ten opzichte van het vorige jaar. Ook in Zwitserland en Zweden zien we dergelijke dalingen over de eerste 4 maanden. In die landen waar de daling te zien is, lijkt er een samenhang te zijn met het moment van uitrol van de vaccinatie bij de bevolking onder de 50 jaar (rond maart – juni 2021 in de meeste landen). Op diverse plekken kunnen de conclusies getrokken worden dat die daling (mede) komt door dat vaccineren. Er zijn in ieder geval een aantal rode vlaggen zichtbaar.
Het oorzakelijk verband tussen de Coronaprik en geboortedaling is uiteindelijk niet bewezen, maar de hypothese wordt wel ondersteund door medische gegevens die nu bekend zijn (bijwerkingen van vaccinaties, kennis van verschillende pathogene effecten in alle lichaamsweefsels, etc.). Er zijn ook vrij banale effecten. Tal van gevaccineerde mensen hadden een paar dagen koorts, zwakte, duizeligheid, pijnlijke ledematen enz. en hadden daarom hoogstwaarschijnlijk gewoon geen seks.
Welke andere oorzaken zijn denkbaar? Er zijn er geen. De mensheid heeft de voortplanting in 2021 zeker niet ineens beperkt uit bezorgdheid voor onzekere tijden. Als ze dat had gedaan, was het in het voorjaar van 2020 geweest en in 2021 had je een daling van het geboortecijfer gezien. Het tegenovergestelde is gebeurd; 2021 kwam uit de babyboom. De daling van het geboortecijfer in januari 2022 valt samen met een conceptieperiode in het voorjaar van 2021. In die maanden werd mensen het einde van de pandemie beloofd. Ze keken dan ook optimistisch naar de toekomst – en lieten zich massaal vaccineren. Maar eind 2020 en begin 2021 ging men veel meer thuis werken en besteedde men waarschijnlijk niet alleen alle werktijd aan het werk.

De cijfers dicht bij huis
We zien een daling van het geboortecijfer van 14% voor Duitsland en 10% voor Zweden. En het is ook duidelijk wat de oorzaak is, want er is een sterk verband tussen het starten van vaccinatieprogramma’s en de daling van de vruchtbaarheid negen maanden nadat die programma’s begonnen. Een recente studie heeft een opmerkelijk scherpe en zeer plotselinge daling van de vruchtbaarheid in Duitsland en Zweden in de eerste maanden van 2022 laten zien. Het aantal levendgeborenen daalde met ongeveer 15% in Duitsland en met bijna 10% in Zweden in vergelijking met de vruchtbaarheidsniveaus van voorgaande jaren. De daling van het geboortecijfer verschilt duidelijk van de langzame veranderingen die normaal gesproken kenmerkend zijn voor de ontwikkeling van het geboortecijfer. Het gebeurde toen samenlevingen weer open gingen na twee jaar van COVID-19-gerelateerde beperkingen. Meer specifiek vond de vruchtbaarheidsdaling plaats ongeveer negen maanden na de implementatie van grootschalige vaccinatieprogramma’s voor de algemene bevolking in Duitsland en Zweden.
De voor seizoensinvloeden gecorrigeerde maandelijkse totale vruchtbaarheidscijfers TFR van Duitsland daalde van 1,5-1,6 in 2021 naar 1,3-1,4 in 2022, zoals gezegd een daling van ongeveer 15%. In Zweden daalde de overeenkomstige TFR van ongeveer 1,7 in 2021 naar 1,5-1,6 in 2022, een daling van bijna 10%. Er is geen verband tussen de vruchtbaarheidstrends en veranderingen in werkloosheid, infectiepercentages of sterfgevallen door COVID-19. Er is echter een sterk verband tussen het begin van vaccinatieprogramma’s en de daling van de vruchtbaarheid negen maanden na dit begin. De vruchtbaarheidsdaling in de eerste maanden van 2022 in Duitsland en Zweden is opmerkelijk.
Wetenschappers hebben er herhaaldelijk op gewezen dat mRNA niet alleen het immuunsysteem beschadigt, maar ook dat spikes en lipide-nano-deeltjes gedurende langere tijd in grotere hoeveelheden worden opgeslagen, vooral in de geslachtsorganen, en de normale functie verstoren. Zelfs gegevens van de fabrikanten van de mRNA-preparaten wijzen op gevaren voor zwangere vrouwen. Vooral vroeggeboorten en doodgeboorten werden waargenomen.
Wat nog moet worden uitgewerkt – althans voor de autoriteiten die de vaccinatie tot nu toe hebben gepropageerd als “veilig en effectief” – zijn de werkingsmechanismen die deze achteruitgang hebben veroorzaakt. Of ze zouden het natuurlijk aan gerenommeerde wetenschappers kunnen vragen. In ieder geval zijn de data die zich nu voordoen dermate verontrustend dat elke autoriteit het boetekleed moet aantrekken en de prikken per direct dient te stoppen.

Als cijfers in de war raken, moet er een oorzaak voor worden gegeven en moeten er geen excuses worden gezocht.

https://www.bib.bund.de/Publikation/2022/Fertility-declines-near-the-end-of-the-COVID-19-pandemic-Evidence-of-the-2022-birth-declines-in-Germany-and-Sweden.html?nn=1219558

WOB: https://bomenenbos.substack.com/p/zwangerenvaccineren#%C2%A7advies-pfizer-zwangere-vrouwen-niet-vaccineren