Afl. 1: Het leven is een leer-proces

Dat helpt! We zijn hier niet met als eerste doel te genieten. Of te produceren. Of te zorgen. We zijn hier ook niet zomaar, toevallige voorbijgangers, wie het niet uitmaakt hoe de omgeving eruit ziet. We zijn geboren op een bepáálde tijd, met een open weg voor ons, die ons in staat stelt te leren. En leren is niet (altijd) fijn. Op school moeten de boeken open en moet er geblokt worden. Maar ook op de sportschool moet het even pijn doen om de spieren te versterken. Toch vinden we school zo belangrijk, dat we een leerplicht hebben en vinden veel mensen het geen probleem om geld te betalen om naar de sportschool te gaan. Leven is leren en om te leren moet je lijden. Leren doet pijn.

Het omgekeerde is ook waar. Pijn is er om van te leren. Dat kan van alles zijn en voor een groot deel bepaal je dat zelf. Zo hebben veel mensen geleerd dat je bij hoofdpijn medicatie kán innemen. Daardoor verdwijnt de pijn. Andere mensen leren dat ze moeten rusten. Hoofdpijn is een signaal, een leermoment. En rusten heeft weer heel veel voordelen. Goed, je kunt niet werken, produceren, zorgen en soms zelfs niet genieten. Maar wel leren dat rust ook voordelen heeft.

Als christen heb je een Boek vol wijsheid om je te leren. Allereerst om je te leren dat het leven een leerproces is. En niet zomaar een bestaan. En genieten is goed, maar is niet het dóel van het leven. Dat gaat zó ver dat Paulus zelfs zegt: Daarom ben ik blij met alle moeilijkheden, beledigingen, problemen, vervolging en ellende die ik meemaak omdat ik in Christus geloof. Want pas als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van God.[1] Blij met alle moeilijkheden want het maakt je sterk (in de Schepper).

Wij vinden dat lastig. We zijn blij als het goed gaat en boos, teleurgesteld of verdrietig als we voorspoed ervaren. Toch kunnen we van tegenslagen leren. Het leven gáát nu eenmaal niet over een rozenpaadje. Iedereen krijgt te maken met tegenslag. Het gaat niet altijd perfect op je werk, er dreigt soms ontslag, ziekte of verlies. Een kind van ons wordt ziek of – nog erger – sterft. De wereld is vol pijn. Dat kunnen we niet veranderen. Vechten tegen de pijn lijkt voor de hand te liggen. Maar – meestal – werkt het niet of maar tijdelijk.

Als we leren de situatie te accepteren zoals hij is, onvermijdelijk, kunnen we ook gaan ontdekken welke levenslessen erin zitten. Hoe we er mee verder komen. Ik woon in Enkhuizen, In de Westerkerk in Enkhuizen liggen graven die komen uit de tijd van de pest, de zwarte dood. Soms hele families, die kort achter elkaar in één graf begraven zijn. Erger kan het niet worden zou je denken.

Vandaag ervaren ook veel mensen tegenslag, beperkingen. Zijn sommigen bang voor de dood. Maar als we de situatie aanvaarden zoals hij is en ons afvragen wat we wél kunnen doen komen we in onze kracht. In een leerproces wat ons sterker maakt. Dichter bij God brengt. Als ik zwak ben, bén ik sterk. De Schepper wijst ons de weg. Soms door een Bijbeltekst, maar meestal door onze levensweg. Je pad volgen, zoals Christus dat ook deed. Met overgave én met visie. Tegenslagen versperren de weg niet, maar wijzen de weg.

Wordt vervolgd.

[1] 2 Corinthiërs 12:10

Voor de andere delen in deze miniserie volg deze link.