Het einde van een periode, Eli is zwak en oud, Hofni en Pinehas corrupt. De jonge Samuel hoort God’s stem over een ‘great reset’. De ark wordt in de strijd geworpen, maar te vergeefs. Hij wordt buitgemaakt en gaat naar de Filistijnen. Ikabod, de eer is weg. Toch blijft God trouw – en hoe?!

Een lezing door Simon van Groningen voor Christenen voor Israël van 12 juli 2021.