Psalm 118:17. Jezus en zijn discipelen zongen het vlak voor het sterven van Jezus. Een psalm die over Hem gaat. De steen die de bouwers verwerpen wordt de hoeksteen (vs. 22). Toch gaat het nieuwe leven van Jezus door het sterven heen. Zoals een rups in de cocon sterft om vlinder te worden zo stierf Jezus aan het kruis om de hoeksteen te worden. De dood werd verslagen door hem tegemoet te treden. Jezus begeerde het Pascha te eten met de discipelen en wist dat deze psalm daarvan het slot zou zijn. Wij willen genieten. Het adagium van deze tijd: als je maar geniet, geniet ervan, genieten hoor!! Maar Jezus ging voor zijn opdracht en genoot daardoor de liefde van zijn Vader. En nu kan ik ook zeggen: Ik zal niet sterven maar leven! Looft de Heer want Hij is goed. Zijn goedheid is voor eeuwig!.