Paulus heeft een nogal aanvullende boodschap. Ik zeg expres niet afwijkend. Aanvullend, want hij ontving openbaringen over geheimenissen. Het wonderlijke is dat die openbaringen nieuw waren: \”zie ik deel u een geheimenis mede\” en tegelijkertijd volledig terug te vinden zijn in het oude testament (de TENACH). De verborgenheden van de TENACH worden open-gebaard door Paulus. De gemeente als het Lichaam van Christus. Uitverkoren met Hem verenigd te worden. Een hemelse roeping. Dat betekent niet een zweverige roeping, maar een fundamentele, betekenisvolle bestemming. Als we Paulus niet bestuderen zullen we van de TENACH niet zoveel begrijpen. Zijn uitleg in Romeinen 9,10,11 is van fundamenteel belang voor het verstaan van de Schrift. Zonder Paulus begrijpen we Jezus verkeerd. Jezus sprak tot de 12. Paulus tot de gojim, de heidenen én Israël. Nogal belangrijk dat verschil.