Er gaan geluiden op dat die tijd voorbij is. We moeten we samen één zijn. Ook organisatorisch. We moeten over muren heen kijken en zelfs heen stáppen. Verscheidenheid is een luxe. We zijn er te klein voor en er is te veel druk van buitenaf om van binnenuit nog on-een te zijn. En toch zie ik er niks in. Vergis je niet: ook bij de vervolgde kerken is niet iedereen één. Neem alleen de staatskerken en de ondergrondse kerken. De tijdgeest – één van de gevaarlijkste geesten – wandelt ook rond in onze kerken. Ook in de kerk hebben we het over het on-belang van waarheid. Het maakt niet uit. Het is jouw waarheid. We blijven – samen – nog even staan voor kruis en opstanding, maar verder mag je eigenlijk niet gaan. Alsof het alleen dáár om zou gaan. De belijdenis dat God Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft én in Christus en dat die openbaring is afgesloten is bijvoorbeeld een volgens velen achterhaald standpunt. De Geest voegt nog elke dag profetieën en openbaringen toe. Het is niet voor niks dat de Bijbel eindigt met Openbaring 22:18 en 19. Lees maar na. Daar sta ik. Ik wil niet anders.