Jezus leeft weer. En wel voor eeuwig. Ok, en dan? O ja, natuurlijk, onze zonden zijn vergeven en ook wij mogen later naar de hemel. Is dat het? Nogal op onszelf gericht. En veel mensen hebben er ook niks meer mee. Kunnen zich er helemaal niks bij voorstellen, eeuwig leven! Veel mensen zijn blij dat er een eind aan komt. Ook de kerk heeft dit eeuwenlang verkondigd en is blijven steken in een ongezond verlangen naar vergeving. Aflaten, zondebesef, schuldbewustzijn. Terwijl het offer van Jezus een meerdimensionale verandering teweegbrengt. In plaats van stoffelijk, aards, worden wij hemels! En de hemel is niet (alleen) een plek waar God woont, maar is een situatie waarin Gods schepping tot haar bestemming komt. Larven worden libelles, cocons worden vlinders, mensen worden zoals engelen: zij huwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven, maar zullen een nieuwe fase van van bestemming ingaan. Vandaag is de aarde zwanger, in barensnood. Van een nieuwe bestemming, waarin hemel en aarde tezaâm zijn verenigd tot een volkomenheid waar deze weeën voor nodig zijn.