Iedereen weet wat kerst is (de geboorte van Jezus, al is dat natuurlijk onzin) en bijna niemand weet wat Pasen is (de opstanding van Jezus, maar dat is natuurlijk ook onzin). Pasen is Pesach en op Pesach stierf! het paaslam. Om drie dagen en drie nachten laten (dus niet van vrijdag tot zondag, dat is maar anderhalve dag en twee nachten) op te staan uit de dood. We hebben dit feest onherkenbaar gemaakt voor het volk waaruit de Messias voortkwam: Israël. We vieren het niet meer op de 14e Nissan, zoals Israël, we maken de dagen en tijden onherkenbaar. En dat terwijl dit het énige teken is dat Israël zal ontvangen: Mattheüs 12:39: het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, drie dagen en drie nachten. Wat nu? Geen goede vrijdag meer? Voorlopig nog wel. Ik heb niet de illusie een verandering te kunnen bewerken. Maar wel weten waar het over gaat. Bewust worden van de feiten rondom het grootste gebeuren van de geschiedenis: dood én opstanding van ons Pesachlam, Jezus Christus. (wie er meer van wil weten, ik heb een boekje geschreven, laat me even weten en ik stuur het toe, 7,95 euro inclusief verzendkosten)