Toch legt Job zich niet alleen maar neer bij de bestaande situatie. Hij weet (nog steeds en voorgoed) niets! van de hemelse \”weddenschap\”. Hij heeft zijn \”vrienden\” horen orakelen over alle religieuze mogelijkheden. En nu daagt hij de Eeuwige Zelf uit. Hij zou wel een onafhankelijke rechter willen tussen hem en God. (hfdst. 31) En dan gebeurt het. Ineens. Als Elihu nog aan het woord is neemt de Almachtige het Woord. Hij antwoordt Job in een storm! Jezus zal later zeggen: wie zoekt die vindt. Job roept en krijgt antwoord! En God zegt dan:\”Omgordt nu als een man uw heupen\”. Dat wil zeggen:\”maak je klaar voor de strijd!\” God gaat de confrontatie aan met Job, zijn geliefde, in wie Hij geen onrecht heeft gevonden en die stand hield tegen satan. Hij is kansloos, dat wel, maar zijn vrienden nog meer! Want géén van hun argumenten zijn die van de Eeuwige.