Ze hebben niet allemaal dezelfde argumenten, deze vrienden. Natuurlijk zoeken ze wel gezamenlijk de oorzaak bij Job, maar die oorzaak wordt wel heel verschillend aangeduid. Elifaz is mystiek en ziet zelfs geestverschijningen (hfdst.4) Bildad ziet meer in traditie: \”doe toch navraag bij het voorgeslacht\”(hfdst. 8) Sofar is meer bevindelijk, gnostiek bijna:\”Och, of God Zelf eens sprak\”(hfdst. 11) Er is niet veel veranderd. Van heel verschillende kanten worden handreikingen gedaan. Maar Job is – naast zijn vertrouwen – ook heel eerlijk. Hij dient en diende God en daar doen mystiek, traditie en bevinding niets toe of af. Zonder te weten dat Satan achter dit gebeuren zit en dat God \”gewed\” heeft op zijn trouw houdt hij vast aan zijn standpunt en aan zijn geloof. Geloof gaat altijd een stapje verder dan verklaringen. Het vertrouwt de Eeuwige en Onzichtbare: Niemand heeft ooit God gezien!