Job is inzet van een vreemd gebeuren. God en Satan hebben een soort \”weddenschap\” waarin Satan Job mag testen: blijft hij ook trouw aan de Eeuwige als er van zijn rijkdommen niets overblijft. God is overtuigd van de trouw van Job en verleent Satan toestemming hem alles, maar dan ook alles af te pakken. Op de mestvaalt van zijn leven met alleen nog zijn verdrietige en boze echtgenote wordt hij belaagd door zijn \”vrienden\”. Zij willen hem dwingen toe te geven dat hij zondigde en dat hem dit dus terecht overkomt. Leed, pijn en verdriet moeten een oorzaak hebben en die oorzaak zoek je in de levenswandel en de overtuigingen van de lijder. Ook vandaag gebeurt dat. Dan moet er gebeden, genezen en bevrijd worden. Gevast en aangedrongen op volkomen leven! Mijn broer, die MS heeft, heeft het al dikwijls te horen gekregen:\”ruim je leven op en laat je behandelen door een genezer/bevrijder\” Maar in dit alles zondigde Job niet en mijn broer ook niet: De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De Naam, Hasjeem, zij geloofd.