Zoveel mensen wonen er op de wereld. Ik weet niet wie dat geteld heeft, maar het zal bij benadering wel kloppen. Ik verwonder mij er steeds meer over dat er mensen zijn, waartoe ook ik behoord heb, die menen iets van God te begrijpen. Een God, die – volgens Zijn Woord – alle haren geteld heeft en niet alleen mensen maar ook musjes en het overige gevogelte in de gaten houdt. En dan hebben we het alleen nog maar over deze aarde. De oneindige sterrenstelsels kunnen wij niet eens zien en stellen ons voor nog grotere raadsels. En hier zit ik dan, Simon, in een piepklein kamertje op een piepklein wereldje dingen over God te schrijven. En toch kan het. Jesaja kon het Mozes, en tenslotte ook Jezus. Hij heeft ons laten zien wie die grote God is. Ik en de Vader zijn één! Wie mij gezien heeft heeft de Vader gezien. Jezus, wat een heerlijke Naam.