Deze vraag komt dikwijls op mij af. Nu is de vraag al spreekwoordelijk voor: wilde Hij wraak en geweld. En daardoor moeilijk te beantwoorden. In de Bijbel staat bloed voor léven, niet voor wraak. God wilde inderdaad léven zien, onvergankelijk leven van de Opgestane Heer Jezus. Hij heeft dat léven ook als een smetteloos Lam geofferd, maar – let op – NIET aan het kruis, maar ná Zijn op standing in de Hemel. Het kruis was de actie van mensen en overheden, die niet begrepen wat ze ermee deden, namelijk Zijn opstanding mogelijk maken. Niet Gód wilde \”bloed zien\” (in de zin van wraak) maar wij ménsen zoeken altijd de zondebok en de overste van de duisternis heeft bewerkstelligd dat Hij werd gekruisigd. Het kruis was niet het offer, evenmin als het doden van een offerdier het offer was. Het offer vond plaats op het altaar of – op Yom Kippoer – in het Allerheiligste. Het bloed van de bok op het verzoendeksel. Bokken waren ontoereikend,. Ze konden niet opstaan uit de dood. Jezus wél en is toen het Heiligdom ingegaan om zijn eigen bloed (lees=zijn leven) aan de Vader voor te stellen!