Ik heb het idee dat het een beetje uitraakt: goede voornemens bij het nieuwe jaar. Misschien omdat er toch zelden iets van terecht komt. Maar God heeft ook goede voornemens. We kunnen het gewoon lezen in Efeziërs 3:11: Volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer. En bij Hem komt er altijd iets, beter gezegd álles, van terecht. En wat is dan Zijn voornemen? Het nu geopenbaarde geheim van Zijn wil is dit: Efeziërs 1:10: Om in de bedeling van de volheid der tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In deze tijd worden wij geroepen deze wijsheid van God bekend te maken aan 1) de overheden – dat zijn de machten in deze wereld – en 2) de machten in de hemelse gewesten – dat zijn de geestelijke machten. Het gaat God om de enkeling, om jou en mij, maar het gaat God óók om álles, de wereld! We zouden ons moeten verwonderen over de rijkdom van Gods genade!