Dat gebeurt in een land, dat in duisternis verkeert. Rampzalige toestanden in de tijd van Jesaja. Kinderen werden misbruikt door ze aan de goden te offeren, het recht werd verkracht, er was oorlogsdreiging, sociaal onrecht was aan de orde van de dag. En dan is er een teken van hoop! Een kind! Een kind is ons geboren. Ik vind élk kind een teken van hoop. De geboorte van een nieuw mens is wel degelijk een wonder, hoe wetenschappelijk je het óók kan benaderen. Maar dit Kind is het grootste Wonder, want zijn vader is God! De maagdelijke geboorten, zonder tussenkomst van een man, iets tussen God en Maria, is de nieuwe start van God met de mensheid. Adam wordt gepasseerd en er wordt een nieuwe Adam gecreëerd. Hij zal zijn volk verlossen. Nog niet. Maar kómen zal het. Die met tranen zaaien zullen met gejuich maaien.