In een oude versie van deze woorden volgt er dan:\”Mijn ziel wacht onverstoord, ik hoop in al mijn klachten, op zijn onfeilbaar Woord\”. Dat gebeurt ook. In alle ondoorzichtige situaties in deze gebroken wereld blijven we de Heer verwachten. Zowel in déze wereld als in de toekomende eeuw. De vaste wetenschap dat God niets uit de handen loopt is mijn houvast. Hoe lief heb ik Uw wet. Dat we Gods doel mogen kennen en Zijn regels voor dit leven mogen uitvoeren maakt alles anders. We blijven bidden. Voor Mattanja, maar ook voor Joh, die waarschijnlijk gaat sterven aan kanker. Maar ook voor West Friesland waarin duizenden mensen wonen, die allemaal heel zeker eens gaan sterven. Het leven is een dodelijke gebeurtenis, die wacht op een fantastische transformatie, wedergeboorte noemen we dat dan. Als je gestoven bent voor je sterft hoef je niet meer te sterven áls je sterft. Doordenkertje? Ach, toe maar.