Het was een prachtig plan. De top tot in de hemel! En het was te doen. Dat vond God ook en daarom liet hij het plan in de war schoppen. Verwarring in plaats van een poort naar God. Babylon bestaat nog. En is nog steeds verwarrend. Vanuit Babylon wordt met man en macht gewerkt aan een nieuwe toren. De hele wereld doet mee of wordt meegezogen. Wetenschap is één van de bouwstenen. Valse religie (Mohammedanisme) een andere. (Seksuele) vrijheid oftewel ontsporing doet voorlopig ook nog mee. Aan de kant staat een klein groepje te roepen dat het niet werkt, Babel is verwarring, maar ze worden steeds minder gehoord. Wat wil je dan? De God en Vader van Jezus? God heeft geen zoon, de Bijbel is wetenschappelijk onacceptabel en (seksuele) vrijheid gaat boven alles! En de wereld draait door naar zijn eigen ondergang. Babylon gaat vallen! Het kleine groepje wacht op de prins op het witte paard. Wachten duurt lang, maar Hij komt. Volhouden maar.