Ik verlang naar een nieuwe wereld, waarin kinderen kind mogen zijn. We ze niet hoeven leren dat de wereld vol zit met ontspoorde mensen. Waarin ze niet hoeven te weten van – soms zelfs politie – mensen die kinderen kwaad doen. Waarin porno, geweld en misbruik geen rol meer spelen. Een wereld waar mensen van goede wil leven uit liefde. Ik verlang naar Utopia, dat klopt, maar is het zo erg om dat te willen? De Hof van Eden was maar een beging, een afgesloten begin, maar zal het einde niet beter zijn dan? Mag ik, mag ik verlangen? Naar andere dagen, nieuwe tijden? Waarin Stan, Bob en Bas, Sam, Evert en Roos, waarin Lana zichzelf kunnen worden zónder angst. Ik verlang naar een wereld waarin de Vrédevorst Koning is en geen kind meer angst zal hebben. Waarin Gód de tranen van alle mensen droogt. Ik verlang naar de komst van Jezus!