Evangelie, blijde boodschap. Als je gelooft in Jezus mag je naar de hemel…en zo niet, dan ga je naar de hel!Daar word ik niet blij van. Al zou ik zelf wél naar de hemel gaan, er gaan mij te veel mensen naar de hel. Jezus werd slacht-offer van een verloren mensheid en deed voor hoe je moest lijden…ach, dat is wel mooi, maar ook niet echt bemoedigend. God is een God die \”heel het aards gebeuren\” vast in handen heeft. Die tot Zijn doel komt met en door mensen. Die dat mogelijk maakte door in Christus het beeld van de ware God te laten zien en Zijn liefde onvoorwaardelijk over de mensheid uit te storten, ja dát zou ik evangelie vinden. Maar is dat het ook? Kunnen mensen verloren gaan? En zo ja wat betekent dat dan? Zo niet, waarom zou je je voegen bij de gelovigen als de beklagenswaardigsten van alle mensen? Opdat een ieder die in Hem gelóóft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Wie worden er behouden? Wat gaat het u aan? Strijdt gij om in te gaan! Einde van alle tegenspraak? Of toch meer. Ik plaats deze blog ook op www.waarheid.info en zou juist dáár graag de mening van anderen horen. Neem even de moeite daarheen te gaan?