Horen we God\’s stem nog wel? Om te horen moeten we ook luisteren. Léren luisteren. Hoe spreekt God? Meestal niet met een in deze werkelijkheid hoorbare stem. Door allerlei omstandigheden en door de Heilige Schrift horen we de stem van God. Dat vereist wel inzicht. Studie soms. In de Schrift moeten we willen graven om – telkens opnieuw – de stem van God te horen. God spreekt ook zacht in ons verstand. Alsof engelen ons omringen en ons influisteren wat zij van God gehoord hebben. De Heilige Geest in ons leven roept sámen met onze Geest dat God onze Abba, onze Vader is. Wandelen met God is luisteren naar Zijn stem. Hij is de goede herder en de schapen kénnen zijn stem. Alleen dicht bij Hem leer ik die stem verstaan.