Israël is een bruggenhoofd in het midden oosten. De strijd om Jeruzalem kent veel dimensies. Eén ervan is beslist dat Jeruzalem heel lang behoorde tot de Dar el Salam, mohammedaans gebied en dat mohammedanen dit nooit zullen opgeven. Het simpele feit dat de eeuwige strijd om Jeruzalem niet echt besproken kan worden laat iets zien van het karakter van de Islam. Ik wéét dat vele moslims veel liever in vrede leven dan de voortdurende strijd te moeten aangaan. Maar de Islam staat het niet toe. Vrede met Joden en Christenen is altijd slechts een tijdelijke vrede, een capittel, op basis van een gunst. Onderwerping is toch het einddoel. De strijd die door de wereld gaat is een geestelijke strijd, die met wapens wordt uitgevochten. Brandpunt is Israël, Jeruzalem. De Bijbel voorzegt dat al eeuwenlang!