Vasten is een middel, een symbool, om jezelf te laten weten dat je niet alleen maar thuishoort in de materiële wereld. We zijn geestelijke wezens! Op een dag van vasten is er ook de nederigheid om dat te erkennen. In het vasten is geen verdienste en dus ook geen dwang. Het is goed voor je geestelijk leven om het te doen, vanwege het besef wat er achter ligt. Maar als vasten een religieuze plicht wordt vervalt de waarde. Dan zegt God dat het vasten wat Hij verkiest veel meer zit in de zorg voor de armen, de vreemdeling, de wezen en de weduwen. Een vette bankrekening is soms ook aan vastentijd toe. Als je los bent van het materiële zit je niet op je geld, maar ben je er voor de ander.