Is Wilders een kleine Hitler of is hij juist een nieuwe Churchill, die roept in de woestijn? Een kleine Hitler is hij niet! Alleen al zijn houding ten opzichte van de Joden, Israël, maakt hem daarmee niet te vergelijken. Een nieuwe Churchill? Waarschuwend voor de invloed van een totalitaire ideologie? Dat doet hij wel, maar wat je ervan vindt hangt sterk af van je inschatting van de Islam. Is dat (uiteindelijk) een totalitair systeem of een vreedzame religie? In ieder geval is in die landen waar de Islam de overheersende religie is weinig ruimte voor vrijheid, bijvoorbeeld om van religie te veranderen of het met het regiem niet eens te zijn.Wilders is Wilders, een nieuw fenomeen, geen Hitler en geen Churchill en wellicht ook geen blijvertje. Maar hij benoemt wél een gerechtvaardigde angst voor Mohammedaanse overheersing. En dan gaat het niet over Mohammedanen, maar over een totalitair systeem. Aan Mohammedanen mankeert niks meer dan aan Christenen of atheïsten. Allemaal mensen van dezelfde soort. Misschien is dat wel wat Wilders (nog) niet ziet. Is ook hij gewoon een kleine Adam, zoals wij allemaal.