God vinden doe je niet in de storm, maar in de stilte. In de storm kan Hij wel aanwezig zijn, maar in de stilte is er de ervaring van de Eeuwige. De stortvloed van de muziek en woordenstroom die tot ons komt verhindert ons tot God te gaan. Het houden van \”stille tijd\” zoals dat jaren geleden nog veel voorkwam is een beetje uit de mode geraakt. \”De stilte zingt u toe, o Heer\” Kunnen we dan niets zeggen over God, spreken met God? Ja! Maar het begint met luisteren naar God. Als wij éérst gaan definiëren wie of wat Hij is of zou moeten zijn herkennen we Zijn stem niet, zelfs al klinkt die dwars door de stilte heel duidelijk. Wie tot God komt moet geloven dat Hij ís (niet bestaat! het Grieks zegt esti, ís, zie ook SV) en vervolgens de ernstige zoekers beloont met het horen van Zijn Woord.