Het is (bijna?) onmogelijk om na te denken over de Eeuwige. Veel filosofen zeggen dat Hij het hoogste is wat wij kunnen denken. Ik betwijfel dat. Hij is ondenk-baar. Wij denken niet over Hem in termen van bestaan of niet bestaan. Hij is! Bestaan heeft te maken met de werkelijkheid waarin wij leven, begrijpen ook. Begrijpen houdt in \”grip krijgen op\” en op God krijgen we nooit grip. Daarom zijn atheïstische twijfels zoals bij Dawkins ook volstrekt niet relevant. Ook de twijfels worden afgeleid van redeneringen vanuit het waarneembare. Volgens de Bijbel is de \”vreze\” des Heren het begín van alle wijsheid. Het begint met ontzag voor en geloof in Hem, die zich door het woord, de Logos, geopenbaard heeft. Hij open-baart zichzelf als een eerst ongrijpbaar en nu kenbare God. De diepste openbaring is het baren van Jezus Christus, waar het Woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond. Beter dan Jezus kunnen we God niet kennen.