Ik vond dat ik het moest lezen, Richard Dawkins, God als misvatting. Ik had meer oppositie verwacht. Het hele verhaal draait om de vooronderstelling dat wat je niet met je zintuigen kunt waarnemen en wat niet voldoet aan wetenschappelijke eisen ook niet kan bestaan. Dat God niet kan bestaan op de manier zoals Zijn schepping bestaat, in de zichtbare werkelijkheid, is voor mij geen nieuws. Dat wonderen niet wetenschappelijk zijn is ook geen verrassing. Natuurlijk haalt hij allerlei Godsbewijzen onderuit, die zijn ook meestal ondeugdelijk. Als je niet gelóóft dat het uitspansel Gods heerlijkheid laat zien is het ook zeker geen bewijs. De grote misvatting in het hele boek is dat wij God kúnnen bewijzen of ontkennen.