Dat is steeds weer de belofte! Nu zien wij niet, straks zullen wij zien. Nu hóren wij. Het geloof is uit het gehoor. Het gehoor is in staat zich uit te strekken naar dimensies waar het oog niet kan komen. Ik heb gehoord van een koninkrijk van vrede en eerlijkheid, waar pijn en dood niet meer bestaan. Het is mij verteld door dienaren van de Koning. Het is mij doorverteld door dienaren op aarde en het wordt mij ingefluisterd door dienaren uit de hemel. Ik ervaar de zekerheid waar de golven van twijfel op stukslaan. Steeds als er angstwekkende momenten van eenzaamheid zijn is daar die stem:\”Zalig als je niet ziet en toch gelooft!\”