Wat is nu feitelijk het evangelie, de blijde boodschap? Daar doen veel verhalen de ronde over. De Bijbel, de evangelieën, de uitverkiezende genade van God, het leven, lijden en sterven van Jezus, de genadeboodschap. Er blijft altijd een angel (geen engel dus) die mij zegt dat dat het níet is. Het evnagelie is dat deze wereld, zo geliefd door God dat Hij zijn Zoon zond – is verlost, losgemaakt van de aanspraken die kwade machten op haar maken. Het Koninkrijk van God is nu rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Dat is niet waar áls je het gelooft, dat is de waarheid voor iedereen, geloof het of niet. De deur van de gevangenis is open! We mogen de vrijheid vieren, dansen rondom de boom van het leven! Onbeperkt mogen we daar iedereen voor uitnodigen. Doe mee, we zijn vrij, het is feest! Wat jammer als er mensen in hun gevangenis blijven zitten.