Dat álles in de Bijbel altijd gelijk geldig zou zijn is een misvatting. De Bijbel geeft dat zelf duidelijk aan. De wet bijvoorbeeld is een opvoeder (pedagoog) tot op Christus. Daarna wordt uit de werken der wet \”geen vlees\”, niemand dus gerechtvaardigd. In Christus behoren we tot een nieuwe schepping, sterker nog: zijn we een nieuwe schepping. Dat heft natuurlijk wetmatigheden van deze schepping niet op. De zwaartekracht blijft ook voor christenen gelden en doodslag en overspel hebben hun nare gevolgen. Maar de nieuwe mens, die door de Geest leeft draagt de vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede. Telkens als christenen en anderen mensen de wet voorhouden wordt het een rommeltje – neemt de zonde toe – maar waar de gekruisigde Christus gepredikt wordt, wordt hij gepreekt als gestorven aan de oude schepping en opgestaan als eerstgeborene van een nieuwe schepping. Daar kan je deel van uitmaken, maar alleen door geloof.