Er is veel meer te zeggen over mijn moeder dan ik al deed. Zij was ook een kind van haar ouders. Haar moeder stierf al vroeg. Zij verzorgde haar tot haar dood. Haar vader, mijn opa, was een goede zakenman én, dat legde de zwaarste druk, een veranderde man. Dat woord stond en staat voor bekeerd, door God veranderd, uitverkoren. Hij stierf toen ik 6 was. Ma was toen 36 en haar hele leven is hij het onbereikbare voorbeeld van een oprecht gelovige geweest. Dat ging dan niet over gelovige daden, maar over een veranderde staat, zoals dat genoemd werd. Staat en stand, dáár ging het om. De staat moest goed zijn, bekeerd dus, de stand ( hoe staat het er vandáág voor) kon helemaal mis zijn. Ma heeft eronder gelden. Haar stand was prima. Ze was en deed vol liefde alles wat een goede vrouw en moeder en ook kerklid moest doen, maar haar stáát, dat was niks en zou ook nooit wat worden. Vandaag leven duizenden, ook jongeren, onder dezelfde druk. Die maakt óf gek óf onverschillig. Bij moeder was het een noodzakelijk accepteren van een onontkoombare werkelijkheid. Ik beschuldig de geestelijke leidslieden van dit soort kerken van mis-leiding. Zelf gaan ze niet binnen en anderen verhinderen ze binnen te gaan. Verschrikkelijk.