In elk geval een godsdienst, soms een ideologie – Trouw