Niemand hoeft te zeggen dat je \”gewoon\”moet lezen wat er staat en dan alles zal begrijpen. Het wemelt van de verschillende interpretaties. Vieren we wel of niet de sabbat, kerstfeest. Zijn we wel of niet gebonden aan de wet (Thora). Is God nu drie-enig of heet Hij gewoon YHWH (Jehova of Yahwe). Horen apocriefe boeken er nu wel of niet bij. Is de kerk in plaats van Israël gekomen of niet. Is er een uitverkiezing van individuen en houdt dat ook een verwerping van anderen in. Geeft Gód opdracht tot het uitroeien van steden en dorpen of is dat menselijke activiteit.Komt er een letterlijke derde tempel of is dat geestelijk bedoeld. Vragen te over. Ik geloof dat de waarheid bestaat! Er ís één eenduidig antwoord op alle vragen. Ik geloof ook dat één persoon (of kerk of land of wat dan ook) die waarheid niet \”in pacht\” heeft. Luisteren naar elkaar brengt ons verder. Argumenten, feiten. Maar vooral luisteren. Wat de ánder écht zegt. Dat blijkt soms erg moeilijk. Ook hier.