Afgelopen zondag heeft Jan den Ouden bij ons over porno gesproken. natuurlijk niet alleen over porno. Het ging allereerst en ook tenslotte over de liefdevolle relatie met de Here Jezus, die zo gruwelijk verstoord kan worden door porno en pornoverslaving. Er waren mensen die vonden dat dit zo niet gezegd had moeten worden. Anderen waren weer heel blij dat er eens over gesproken werd. Met leeftijd had dat niet zoveel te maken. Moet dit nu wel of niet? Zelf denk ik dat het goed is om de harde realiteit van de wereld in de samenkomst niet te verzwijgen. In Jeremia 5 lezen we de volgende passage:\” 7 Waarom zou Ik u vergeven? Uw kinderen verlaten Mij en zweren bij niet-goden. Toen Ik hen verzadigd had, pleegden zij echtbreuk, ja, in het hoerenhuis zijn zij thuis. 8 Geile, rondzwervende hengsten zijn het, zij hinniken ieder naar de vrouw van zijn naaste. 9 Zou Ik hierover geen bezoeking doen, luidt het woord des HEREN, of zou Ik aan een volk als dit Mij niet wreken?\” God Zelf schuwt niet om deze woorden te gebruiken. Het moet niet altijd, gelukkig hebben we ook psalm 23 en vele andere liefelijke passages. Maar als het erom gaat onszelf en onze kinderen uit de klauwen van de steeds machtiger wordende seksdemonen te houden gaat het niet snel te ver.