Ik las het vanochtend in Psalm 37:3: 

\”Vertrouw op de HEERE en doe het goede; 
bewoon de aarde en voedt u met trouw. 
Schep vreugde in de HEERE, 
dan zal Hij u geven wat uw hart wenst, 
wentel uw WEG op de HEERE 
en vertrouw op Hem, Hij zal het doen\”
Beter kun je niet beginnen. Het was dan ook exact! wat ik nodig had.  Elk woord! Maar misschien ook wel heel bijzonder het door mij uitvergrootte woord WEG! Onze gemeente, de Westfriese Evangelie Gemeneente (de WEG, mooi he) is niet mijn gemeente. Althans, uw weg is mijn weg. Wentel het op Mij, sprweekt de HEERE (ja, met drie e\’s vandaag, voelt als meer eerbied!!) en IK zal het doen. Bewoon de aarde en voedt u met trouw. Trouw aan God, trouw aan elkaar, trouw aan jezelf ook. Wil niet iemand anders zijn. Je bent wie je bent. Bewoon de aarde, schep vreugde in de HEERE. Goed is goed genoeg. Hij zal het doen. HEERElijk!!!