Om verder te komen moet je vragen stellen. Moet je ondenkbare dingen bedenken. Zou het wel waar zijn dat God zieken geneest, zou het wel waar zijn dat de Bijbel van kaft tot kaft Gods woord is, hoe zit het dan echt met de Schepping, bestaat de hel en hoe spreekt de Bijbel daarover? Soms ontstaat er een schroom om zulke ongelovige dingen zelfs maar te bedenken! Die vraag mag je niet stellen. Maar waarom niet? Als de uitkomst de waarheid is mag je elke vraag stellen. En als ik een vraag niet durf te stellen omdat ik bang ben voor de uitkomst of krampachtig vasthoud aan het verleden? Daar wil ik, mag ik niet aan denken.