Wist de duivel, dat Jezus in Bethlehem heboren zou worden? Ja, hij kan lezen!! Maar hij kan géén gedachten lezen. Hij is niet almachtig, alomtegenwoordig, alwetend. Uit de Bijbel wist ook satan dat de volheid der tijden was aangebroken en richtte daarom zijn aandacht op Bethlehem. Maar niet op Nazareth! Zo creëerde God een veilige plek voor een zwangere vrouw. Op het laatste moment in Bethlehem aangekomen lijken een stal en herders onderwég naar zo\’n stal bijna een camouflagetactiek uit de Hemel. Als satan de koning der koningen zoekt zoekt hij in paleizen en welgestelde families. Maar niet in een stal. Als hij er eindelijk achter is waarschuwt een engel Jozef en Maria te vluchten naar Egypte. Geestelijke werkelijkheid, die zichtbaar wordt. Zijn gedachten zijn óns niet onbekend. Hij de leugenaar en mensenmoordenaar van den beginne. Maar hij weet (uiteindelijk) niet wat hij doet. Niet aan het kruis als hij denkt te triomferen door de dood van Jezus, maar ook niet in deze tijd als hij blijft strijden tegen de komst van het koninkrijk en dénkt, dat de antichrist écht voor messias kan spelen. Hij zal weldra onder onze voeten vertrapt worden!