Recentelijk was ik met een grote groep mensen in India. Daar ontstond een discussie over tolerantie en respect. Ik ben van mening dat repect voor onware religie nooit mag bestaan. Wel voor de mens achter die religie. En vanzelfsprekend tolereren wij elkaar. De discussie kan soms hoog oplopen. Ga eens kijken op http://www.worldservants.nl/index.php bij meetingpoint en geloven en doe gerust een zegje mee. Trouwens, ook hier vind ik een reactie wel prettig. Hoe tolerant zijn we overigens naar elkaar. Wat kan er wel en niet geleerd en beleden worden in ons christelijke wereldje?