Gelukkig ben ik een volgeling van Jezus en niet van welke andere prediker dan ook. Toch ben ik blij met de bediening die sommigen van ons hebben. Iedereen krijgt van God een plekje in het Lichaam van Christus. Zo ook Rick Warren. Dat mensen daarin fouten kunnen maken is evident. Ook Rick Warren! Misschien nog wel meer de mensen, die met zijn methode op de loop gaan. Een methode zonder voorafgaande toewijding aan God werkt misschien wel, maar is onecht! Toch gaat dhr. Ary Geelhoed te ver als hij Warren, Hybels samen met Schuller is één keer plaatst in het hokje \”marketing christendom\” Dát is een miskenning van wat God geeft aan de kerk in deze tijd.