Het afgelopen jaar zijn in toenemende mate berichten verschenen over de gevaren van de coronaprik, die worden ondersteund door zo’n duizend grootschalige wetenschappelijke studies. Daarbij is nu onomstotelijk komen vast te staan dat het gif dat onterecht een ‘vaccin’ wordt genoemd een verpletterend effect heeft op de volksgezondheid.                                                             

De enorme schade die veroorzaakt wordt door de gifspuitcampagne en de daaruit voortkomende massamoord heet nu “oversterfte” en gaat in opdracht van de overheid onderzocht worden. Het ZonMW onderzoek naar de oversterfte gaat uit van de doodsoorzaken zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden vastgesteld. Het CBS gebruikt bij de vaststelling van de oorzaken een door de WHO aanbevolen softwarepakket. Met deze software worden doodsoorzaken geclassificeerd en voorzien van wat een ‘ICD-10 code’ wordt genoemd. Vervolgens kiest de software zélf de primaire doodsoorzaak. De ‘decision table’ is versleuteld en niet te controleren. Wat de classificatie-specificiteit voor COVID is, d.w.z. hoe vaak de Iris software onterecht COVID als onderliggende doodsoorzaak kiest is niet gedocumenteerd. Het is dus te verwachten dat er een uitkomst zal komen met als oorzaken van oversterfte de uitgestelde zorg, de toename van sterfte door de babyboomers van na de tweede wereldoorlog en de sociale factoren opgesomd als ‘social despair’. Schade en dood als gevolg van de coronaprikken zal in dit onderzoek niet aan bod komen. En dat is fraude!

Ondanks het van overheidswege verbloemen van de optredende sterfgevallen komen er vele feiten met betrekking tot de coronaprik boven water. Niet alleen de locatie, maar ook de specifieke effecten van het spike eiwit en haar drager, het lipide deeltje, blijken levensgevaarlijk te zijn. Vele onderzoeken tonen onomstotelijk aan dat de spike-eiwitten na de gifspuit zich nu overal in het lichaam bevinden, ook in voortplantingsorganen zoals de testikels en eierstokken. Dit verklaart een toenemende onvruchtbaarheid met als gevolg de op deze pagina’s eerder beschreven ondergeboorte, en een toename van genitale kanker. De propaganda voor de mRNA-vaccins beloofde dat dit gewoon lokaal in de arm zou blijven, en dat mensen die iets anders suggereerden door complotdenken gemotiveerd waren. Geholpen door microscopische beelden kunnen we inmiddels zien dat de prostaat van een ge-injecteerde vol zit met (microscopisch aangekleurde) spike eiwitten. Men gaat nu zelfs zo ver dat men vrouwen met kinderwens aanraadt om een ‘ongevaccineerde’ man te zoeken.

Maar niet alleen de spike eiwitten leveren een dodelijk gevaar op, ook hun producten die zij in het lichaam gaan maken. Laat u zich door de technische termen in het hiervolgende niet afschrikken: het verhaal is goed te volgen ook als u er overheen leest. De ‘kop’ van het spike-eiwit wordt S1 genoemd en kan in het lichaam allerlei problemen veroorzaken. S1 zwemt in de bloedbaan en doet van alles en nog wat. Er kan bijvoorbeeld een cytokinestorm optreden waarbij witte bloedcellen worden aangestuurd door IL-8, één van de cytokinen. Als IL-8 in de bloedbaan wordt aangetroffen is dat een zeer slecht teken. Het hoort namelijk heel lokaal in weefsels te zitten die ontstoken zijn. IL-8 stuurt witte bloedcellen naar de weefsels en worden geactiveerd om bleekwater te maken die vervolgens de cellen beschadigen. Een voorbeeld daarvan is de hartspierschade bij kinderen en jonge mannen.                                       

Hetzelfde S1 beïnvloedt ook het complementsysteem. Dat zijn eiwitten die een belangrijke rol spelen bij de afweer van micro-organismen. S1 remt de afbraak van complement waardoor gaten in de celmembraan ontstaan en de cel doodgaat. S1 remt de afbraak van hele belangrijke elementen in het stollingssysteem, waardoor het niet mogelijk meer is om allerlei stolsels af te breken. Men ziet dan het merkwaardige verschijnsel van bloedstolsels en tegelijkertijd bloedingen. Dus S1 is een levensgevaarlijk onderdeel van het spike eiwit dat door de gifspuit door ons eigen lichaam aangemaakt wordt.

Tot slot nog een opmerking over het transportdeeltje dat het mRNA coronaprik transporteert en ter plekke aflevert. Dit is een vettig bolletje, een lipide-nanodeeltje. We weten nu inmiddels dat deze deeltjes niet op de injectieplaats blijven, maar overal in het lichaam terechtkomen. De lipide nanodeeltjes die o.a. worden gebruikt in het Moderna-vaccin heten SM-102, en het blijkt dat ze voor de gezondheid gevaarlijker zijn dan benzine en diesel. SM-102 is een lipide die u eenvoudig voor laboratoriumgebruik online kunt bestellen. Het wordt een “ioniseerbare aminolipide” genoemd. Het eerste wat elke goede chemicus doet wanneer hij een nieuwe ‘chemische stof’ bestelt, is het veiligheidsblad (Material) Safety Data Sheet ((M)SD er op naslaan omtrent de veiligheid. In dit geval kan men zodoende constateren dat het giftig is. Maar deze stof is zonder enige restricties in de coronaspuiten gebruikt.

Terwijl inmiddels een lawine van wetenschappelijke studies de gevaren van de coronaprik aantonen, blijven de mainstream media over deze nieuwe berichten in alle toonaarden zwijgen. Op wetenschappelijke congressen worden steeds meer de dodelijke ingrediënten van deze gifspuiten kenbaar gemaakt. De overheid blijft erover zwijgen en zal proberen elke uitkomst die het falen en de gevaren van de injecties bewijst te verdoezelen. Al met al hebben we te maken met een crimineel moordproces waarvan vooralsnog de verantwoordelijken niet ter verantwoording worden geroepen. 

Voor meer info omtrent de onderbouwing van de cijfers klik hier.
Verder:

Pharma Insider Reveals Irrefutable Evidence of Conspiracy to Commit Mass Murder by the US Department of Defense, HHS, and Pharma Cartel Via the COVID Injections in New In-Depth Presentation Joe Tuzara, M.D. @TuzaraPost tuzarapostj.substack.com

How to assess whether a death was caused by the COVID vaccine Steve Kirsch stevekirsch.substack.com

Covid Boosters Trigger Metastasis By Dr. Joseph Mercola

Shocking Lab Investigation of Covid Vaccines Dr Joseph Merco;a

Top Japanese Physician-Scientist Gives Dire Warning About COVID-19 mRNA Vaccines: ‘Scientifically Misconceived’

Fear Is Pfizer’s Financial Fertilizer By Dr. Joseph Mercola

Peter Pilon, arts en oprichter City Bibles