Veel christenen gaan mee met alle maatregelen, zoals: van het gas af, minder autorijden, minder vliegen, geen of weinig jacht, windmolens, zonnepanelen, hoge prijzen, CO2 maatregelen, stikstofbeperking etc. Dat is nodig. Want we zijn bezig de aarde te verwoesten. Het klimaat zal wijzigen. De zeespiegel stijgen. Extreme hitte toenemen. De aarde wordt zo geen paradijs, maar een woestijn. En zei Jezus niet: ”Heden zult gij met mij in het Paradijs!!! zijn? Daar zitten nogal wat denkfouten in. Milieu is geen klimaat en klimaat is de schepping niet. Al snel hoor ik dan dat we als “rentmeesters” om moeten gaan met deze aarde.  Allereerst vind ik dat nergens in de Schrift (de Bijbel) en die is voor christenen leidraad. Toch? In de Bijbel lees ik dat deze schepping aan de vergankelijkheid is onderworpen (Romeinen 8). Uiteindelijk, ik zeg het voorzichtig, komt het niet meer goed. En wacht de aarde op een nieuwe geboorte. Een great reset, zeg maar, maar dan een échte. En dan het milieu. Dat wijzigt eeuw na eeuw. Vroeger liepen hier sabeltandtijgers rond, zat Engeland vast aan Europa (Hoezo Brexit) en later rolden de grote Drentse keien vanuit de Noordpoolgletsjers tot aan de Veluwe.  Eng? Nou, gaat wel. Het gaat nou ook weer niet zó snel. Ik vind het fijn dat God beloofd heeft dat de seizoenen zullen blijven en dat Hij dat regelt. (Gen. 8:22). Het milieu? The environment. De omgeving. Natúúrlijk moeten we daar zuinig op zijn. Niet alleen óns straatje schoonhouden, maar ook ons land, de zeeën, de oceanen.  Ik moet trouwens zeggen, dat ons land nu schoner is dan ooit.  Drijfgassen, giftige bestrijdingsmiddelen, maar ook rommel op straat, in de meeste gevallen is dat meer dan prima. Ik reis veel in Afrika.(CO2 niet neutraal, ik adem onderweg) Als ik thuiskom is het eerste wat me opvalt: Wat is het hier schoon!! En toch is dat nog niet het Paradijs, waar Jezus het over heeft. Veel mensen zijn in deze tijden spiritueler geworden. Veel christenen zijn dat juist kwijtgeraakt. Niet meer het leven ná de dood, maar het leven ín deze dorre wereld is het belangrijkste geworden. Als we terugkeren tot onze Schepper volgen we Zijn gebruiksaanwijzing. Sabbat, Rust, Elke 50 jaar een jubeljaar waarin we alles resetten. Maar ook het milieu. Zelfs het begraven van onze uitwerpselen is geregeld. (Deut. 23:13) “die kunt u gebruiken om een gat te maken, waar u boven hurkt om uw uitwerpselen te bedekken”.  Europeanen scheten gewoon in de grachten en de pest brak uit!!  Laten we omkeren en de Schepper weer gaan volgen. En vooral Zijn gebruiksaanwijzing en niet die van Klaus Schwab. Dán komt het pas goed met de schepping, het milieu én het klimaat.

Wilt u het werk van Deze Dagen steunen met een kleine gift, maak dan uw bijdrage over op NL15INGB0002753968 t.n.v. S. van Groningen o.v.v. “Donatie http://www.dezedagen.com”.