Gastcolumn Peter Pilon, huisarts en christen.

Onlangs verscheen een door de overheid geplaastste grote krantenadvertentie
waarbij iedereen vanaf 60 jaar werd uitgenodigd voor een tweede herhaalprik tegen Corona. Deze prik is een herhaling van een uiterst gevaarlijke inenting die de dood tot gevolg kan hebben. De misleide bevolking staat al gauw in de rij om zich te laten inenten, maar weten niet dat zij daarmee een vonnis over zichzelf afroepen. Kolossale hoeveelheden informatie laten inmiddels zien dat het aantal bijwerkingen van wat frauduleus als een ‘vaccin’ wordt aangeboden meer dan uitzonderlijk hoog is, is en er al vele doden zijn gevallen. In de dwaasheid van de vermeende pandemie werd door de farmaceutische
industrie in rap tempo iets ontwikkelde dat vaccin werd genoemd, maar niet lijkt op wat wij tot dan toe daaronder verstonden. Het enig belang van de betrokken farmabedrijven was winstbejag, en experimenteren. Deze als vaccin gepresenteerde entstof bevat ingrediënten die de mens niet beschermen. We weten dat de prik in een zeer kort tijdsbestek ontwikkeld is, te kort om van veiligheid te kunnen spreken. De prik is op de markt gebracht in wat men fase 3 noemt, de experimentele fase van geneesmiddelenonderzoek. Veel over het pathogeen dat covid-19 wordt genoemd is nog onbekend, maar
wat we weten over coronavirussen in het algemeen is dat ze de giftige Spike eiwitten maken die proberen de menselijke cel binnen te dringen en daarbij in het bloedvatenstelsel schade aan te richten. Een gezond immuunsysteem voorkomt dit. De farmabedrijven betrokken bij de huidige injecties bedachten dat wanneer kunstmatig ingebrachte entstof het lichaam zou aanzetten tot de productie van Spike eiwitten, het afweersysteem deze eiwitten zou herkennen en opruimen. Maar door het korte traject had men geen idee welke schade het zou kunnen veroorzaken. De bewuste bedrijven sloegen geen alarm toen uit de eerste onderzoeken van
Pfizer bleek dat zij zich niet aan de standaardregels van onderzoek hadden gehouden, en dat bij hun proeven de ingeënte groep meer doden veroorzaakte dan de groep die de placebo – een onschuldige substantie – was toegediend (Pfizer papers februari 2022). Waarover al bij aanvang door gerenommeerde wetenschappers werd geroepen blijkt een grimmige waarheid te zijn. De ingeënte stof die met behulp van wat mRNA wordt genoemd de eigen
cellen aanzet tot de productie van Spike eiwitten is een dodelijke injectie. De Spike eiwitten zijn zeer giftig en voor het immuunsysteem niet herkenbaar, omdat de eiwitten omgeven zijn met een neutraal vetlaagje. Nu weten we inmiddels dat de entstof niet op de inentingsplaats blijft maar zich via de bloedbaan verspreid over het hele lichaam met voorkeursplaatsen als lymfeklieren, hart, lever, longen, nieren, ruggenmerg, en geslachtsorganen. Spike eiwitten geven bloedstolsels, bloedingen en ernstige ontstekingen die tot de dood kunnen leiden. Alleen al onder jonge atleten op de sportvelden overleden sinds de start van de inentingen meer dan 750deelnemers aan wedstrijden – wat algemeen bekend werd vanwege verslaggeving in
de in sport geïnteresseerde reguliere media.
Binnen zeer korte tijd is een overweldigende hoeveelheid van informatie over
ernstige en vaak fatale bijwerkingen geregistreerd. Waarbij moet worden opgemerkt
dat bij officiële registratie door de instellingen die voor dat doel bestaan, slechts een
gering deel van de gevallen in de cijfers wordt meegenomen. Zolang de diagnostiek
en behandeling gericht zijn op symptomen, en niet op de oorzaak, zal men de
aandoeningen en doodsoorzaken wijten niet aan de inenting maar aan gangbare
diagnoses die vaak zeer gekunsteld overkomen. De impact van de inentingen op
middellange en lange termijn zal voorspelbaar catastrofaal zijn. Wat zal de 5-jaars
overlevingkans zijn? Zullen de mensen die zijn ingeënt het Zwaard van Damocles
boven hun hoofd voelen hangen tot de dag dat ze sterven?
Nederland behoort met haar hoge “vaccinatiegraad” tot de landen met de
grootste oversterfte (10%) in Europa (maart 2022), dat betekent dat er 10% meer
mensen overlijden dan het gemiddelde aantal in voorgaande jaren. Het
oversterftecijfer zal in de nabije toekomst gaan stijgen en op het moment dat men
zich zal gaan realiseren dat de inentingen daaraan debet zijn is het te laat want de
Spike eiwitten hebben zich dan bij de bevolking door het hele lichaam verspreid en
richten hun komende schade aan. Niet alleen is de schade aantoonbaar in het
vasculaire systeem zoals bloedstolsels en myocarditis, maar ook op het
neurologisch terrein vermoedt men grote schade aan het neurologisch systeem en
hersenen (Alzheimer, Gekke Koeienziekte en Parkinson).
Wij hebben gezien dat volstrekt onkundige en op dit gebied onnozele lieden als
Hugo de Jonge de leiding namen in de reclamecampagne om inenting te
aanvaarden, aangemoedigd door pseudowetenschappers met diep verstrengelde
(financiële) belangen als Koopmans, Bonten en Osterhaus. De geldzucht van de
Big Farma gaat over lijken en de combinatie van naïeve leiders en schandelijk
winstbejag gaat zeker leiden tot een wereldwijde catastrofe van epische proporties.
Een recent groot onderzoek in Israël heeft aangetoond dat herhaalprikken
nauwelijks of geen effect hebben op de immuniteit. Dat heeft ertoe geleid dat de
EMA deze maand gelukkig een terughoudendheid met herhaalprikken heeft
geadviseerd.
Ook loopt men met de inenting het risico dat toekomstige virussen ontsnappen
aan het aangeboren immuunsysteem en daardoor steeds gevaarlijker worden. Een
vermaarde geleerde schrijft: selectieve immuun ontwijking bevordert ook de
verdere verspreiding van zeer besmettelijke stammen, aangezien massale inentingen
de ontvangers van ‘vaccins’ steeds meer tot asymptomatische verspreiders maakt.
Deze laatste brengen zeer besmettelijke virussen over op de niet ingeënte bevolking
of de nog niet geïnfecteerde bevolking. Dit is precies het tegenovergestelde van wat
de normale vaccins geacht werden te doen.
Terugblikkend zien we een nietsvermoedend publiek dat angst is aangejaagd
voor een variant van een bestaand virus. De gehoorzaamheid van het RIVM en
vooral van onwetende bestuurders aan opdrachten afkomstig van een corrupte
Wereldgezondheidsorganisatie heeft een inentingsprogramma doen plaatsvindenmet een zeer giftige, zelfs dodelijk, entstof die onder valse voorwendselen wordt toegediend aan een bevolking waarvan 98% niet of nauwelijks klachten ondervindt. De recente kranten advertentie van de overheid over het halen van een herhaalprik laat zien dat onze overheid, niettegenstaande toenemende kennis over ernstige bijwerkingen, de bevolking blijft aanmoedigen om de volslagen nutteloze maar gevaarlijke herhaalprik te nemen. Dit komt neer op een misdaad tegen de menselijkheid.

Gastcolumn Peter Pilon.