De preek zelf gaat “viraal” zoals het heet. Blijkbaar heeft de preek een snaar geraakt. Ds. Visser zegt (heel voorzichtig) dat de ontwikkelingen met de QR code weleens gebruikt zouden kunnen worden voor het invoeren de “the Great Reset” van dhr. Klaus Schwab. Op CIP en bij family 7 reageert de minister dat hij er niets van begrijpt. En hij is toch heus zelfs domineeszoon en ook nog Christen en leest zelf ook de Bijbel.

Nu zal dat allemaal wel waar zijn. Ik kan dat natuurlijk niet beoordelen en wil dat ook helemaal niet. Maar dat je dan niets! begrijpt van zo’n preek, dan heb je toch wel een afslag gemist. Het gaat er niet om of je het ermee eens bent, maar of je het begrijpt.

En dat lijkt me nu toch niet zo moeilijk. Er zijn talloze boeken en films die gaan over Armageddon, de Apocalyps, het getal van het beest. De Bijbel spreek heel duidelijk over de grote stad Babylon als een wereldregering en over 666, het getal van het beest met de totale controle.

Hoe je dat wil uitleggen is wat anders. Is het symbolisch, verleden, toekomst, letterlijk? Daar kan je van mening over verschillen.

Maar als dhr. Klaus Schwab een boekje schrijft over het feit dat COVID-19 een uitgelezen mogelijkheid is om de Great Reset te verwezenlijken is hij daar niet geheimzinnig over. En die great reset heeft openlijk te maken met Artificiële Intelligentie, met Internet of Things, met de robotisering van de mens, met totale controle.

En als er dan een mogelijkheid is om die controle te gaan uitoefenen met een QR code, als dat in diverse landen (Australië, Duitsland) op vergaande wijze gebeurt, doet ds. Visser niks geks als hij zegt dat het weleens zou kunnen dat de Bijbel en de werkelijkheid iets met elkaar te maken hebben.

Als Hugo de Jonge dan zegt er niets van te begrijpen zijn er een paar mogelijkheden:

  1. Hij is echt dom (en dat is hij niet)
  2. Hij is naïef (en dat is hij niet)
  3. Hij denkt er anders over en ziet géén relatie, maar zeg dát dan, niet dat je het niet begrijpt.
  4. Hij snapt het heel goed maar heeft iets te verbergen. Maar dan zou hij gewoon liegen en dat doet een minister natuurlijk niet.

Ik ben blij dat ds. Visser zijn preek heeft uitgesproken. Er zijn voorgangers die nog veel verder gaan. Dat komt ook doordat het ontbreekt aan openheid. Aan politieke leiders die steeds van mening veranderen, dingen achterhouden, niet transparant zijn, binnen een cultuurtje vallen, waar Pieter Omtzigt al dikwijls voor gewaarschuwd heeft. Willen we elkaar kunnen vertrouwen moeten we niet net doen alsof we elkaar niet begrijpen.