De ondertitel van deze website “Deze Dagen” zijn de woorden van Jezus als hij spreekt over de tijd van de komst van de Zoon des Mensen.

Mat 24:37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

Het is onmiskenbaar dat we in spannende tijden leven. In tijden van verandering, omschakeling. Minstens net zoiets als de val van het Romeinse Rijk of de Reformatie, die beide tot grote veranderingen in de hele wereld leidden.

In onze tijden verandert er van alles. 150 jaar geleden moest de eerste auto nog gaan rijden. 60 jaar geleden hadden we nog een draaischijf op een telefoon aan de muur. En een zwart wit TV met twee kanalen. 20 jaar geleden kregen we de eerste smartphone en inmiddels is de wereld één groot dorp geworden. De landen waar ik vroeger van hoorde en droomde, heb ik nu zelf mogen zien.

De drukpers werd vervangen door TV. De televisie op haar beurt langzamerhand door de diverse apps op de smartphones en iedereen haalt ergen het nieuws uit zijn of haar eigen bubble. En daarmee worden de verschillen weer groter.

De wereld wordt weer onderverdeeld. Niet zozeer in landen, maar in stammen; ieder met hun eigen cultuur. Stammen die allemaal hun eigen bedenken hebben bij een Great Reset, een New World Order. Of stammen die daar juist samen naar zoeken. Stammen met eigen kleuren, regenboogvlaggen, met of zonder mondkapjes, oud rechts en nieuw links, maar eigenlijk zonder dat het een zuil wordt. Christenen die vroeger in twee of drie zuilen zaten (KVP, ARP, CHU) zijn nu totaal anders verdeeld en daarover in de war. Mensen maken niet meer carrière door hun vader op te volgen, maar door de digitale wereld te onderwerpen. Steeds meer “artificiële” intelligentie. Robots in mensen of menselijke robots, het is niet dichtbij, het ís er al. De chaos rond corona is slechts een middel; voor de één om nu, eindelijk, eens orde op zaken te stellen en voor de ander om door te krijgen dat we tribaal zijn geworden.

Allemaal waar, maar wat was er nu zo bijzonder aan de dagen van Noach. En wat denken anderen (dan ik) daarvan?Wat wáren die dagen en lijken onze dagen daarop? Komt Gods GREAT RESET er inderdaad aan of doen we het nog met wat kleinere veranderingen. Wat brengt de toekomst voor de volken, voor Israël, voor de VN. Hoe gaan christenen zich met elkaar verhouden en wat zal de rol, de betekenis van de Islam daarin zijn?

Ik hoop snel te beginnen met het voeren en opnemen van gesprekken met mensen die hierover wat te zeggen hebben; bekende en (misschien nu nog) onbekende mensen, die vanuit hun eigen leven iets over deze dagen willen vertellen. Want de dagen van Noach waren ook de dagen van Sem, Methusalem, Nimrod, en zelfs van Babel en Abraham en het ontstaan van allerlei volken, culturen, stammen ná de reset van de aarde door water. Hoe leefden die mensen, wat bedoelde Jezus en hoe zien jouw dagen eruit? Daar wil ik achterkomen.